Kursus og Vejledning

Foruden Langagerskolens kerneydelse, som naturligvis er elevernes skolegang, så fungerer Langagerskolen også som kursus- og kompetencecenter. Med Langagerskolens målgruppe bliver udvikling, opkvalificering og videndeling tre vigtige aspekter. Langagerskolen har altid sat en ære i at dele og opnå ny viden, og siden 1990 har vi afholdt kurser og tilbudt vejledning inden for ASF og ADHD-området. Vores håb er, at vi kan være med til at skabe nogle gode, hjælpsomme og inspirerende rammer for videreudviklingen af fagfolk, forældre og øvrige pårørende samt de mennesker, som er diagnosticeret med ASF eller ADHD.
 
Efterspørgslen på vores ydelser er stadigt stigende, og som resultat heraf har vi valgt at gøre vores kursus- og kompetenceafdeling mere synlig som en del af Århus Kommunes indsats på området.
Dette har ført til etableringen af Langager Education, som du kan læse meget mere om i menuen til venstre eller du kan besøge vores hjemmeside på www.langagereducation.dk.

Langagerskolens kurser

I dette skoleår udbyder vi kurser i begrænset omfang. Vi kommer dog gerne til jer og laver kursus for hele personalegruppen.
 
Har du spørgsmål til kursus og vejledning, er du velkommen til at kontakte Langagerskolen på 86 28 73 55.
 
Langagerskolen har været VISO-leverandør siden opstarten af VISO i 2007. VISO er Servicestyrelsens tilbud om gratis, landsdækkende specialrådgivning til borgere, kommuner, institutioner og tilbud, når den rette ekspertise ikke findes i kommunen.

Langager Education - Kompetencecenter og udviklingsafdeling

Langager Education er en del af Langagerskolen. Langagerskolens kerneydelse er naturligvis at sikre, at vores elever får den bedst mulige skolegang. Vi skal sikre, at eleverne såvidt muligt klædes fagligt såvel som socialt på til voksenlivet uden for skolens trygge rammer.
Med vores målgruppe bliver udvikling, opkvalificering og videndeling tre vigtige aspekter – og det er her, Langager Education kommer ind i billedet. Langagerskolen har altid sat en ære i at dele og opnå ny viden, og i 2006 blev efterspørgslen så stor, at kompetence- og udviklingsafdelingen blev etableret. Langagerskolen har dog tilbudt afholdelse af kurser siden 1990.
Tanken bag navnet er, at Langager Education indeholder begge dimensioner af undervisning – vi både tilbyder den og lader os videreudvikle. Langager Education arrangerer kurser og oplæg for forældre og fagfolk, som holdes enten på Langagerskolen eller "ude af huset". Her deler vores egne medarbejdere ud af den viden og de erfaringer, som de har tilegnet sig gennem deres arbejde med målgruppen. Samtidig kommer der ofte foredragsholdere og undervisere til Langagerskolen, som videreformidler den sidste nye viden inden for ASF- og ADHD-området.
 
Langager Education har et bredt netværk af både nationale og internationale samarbejdspartere, som vi konstant deler viden og nye metoder med. Med andre ord sørger vi for at holde fingeren på pulsen og følge nøje med i, hvem der ved noget nyt om ADHD eller ASF. Og når den nye viden først er fundet, så tager vi den til os. Vi arbejder også selv systematisk med pædagogisk udviklingsarbejde. Det er ikke sjældent, at professionelle og pårørende henvender sig for at få indsigt i, hvad vi ved.
 
Den konstante videndeling gør, at vi kan være med til at skabe de bedste rammer for de mennesker, som har ASF eller ADHD – og det er i sidste ende dét, der er det primære fokus for os.

Du kan læse meget mere om Langager Education på www.langagereducation.dk