Organisation

Skolens ledelse består af skoleleder, viceskoleleder/pædagogisk leder, administrativ leder, 4 afdelingsledere og teknisk serviceleder. Langagerskolens ledelse er ét ledelsesteam med en klar kompetencefordelingsplan.

Udgangspunktet for ledelsen på Langagerskolen er Århus Kommunes værdier: Troværdighed, Respekt og Engagement. Det betyder i praksis, at ledelsen arbejder med værdierne som en integreret del af skolens nye organisation, som blandt andet er affødt af en analyse af Langagerskolens virksomhed med fokus på arbejdsmiljø og undervisningsmiljø.

Figur 1. Overordnet organisation

Figur 2. Afdelingsorganisationen