Langagerskolens målgruppe

Langagerskolens elever har Autisme Spektrum Forstyrrelser og/eller ADHD. Foruden disse udviklingsforstyrrelser har eleverne oftest en række tilgrænsende udviklingsforstyrrelser og/eller komorbide tilstande.

ADHD

ADHD er en forkortelse for diagnosen: Attention Deficit/Hyperactivity Disorder. Dette betyder, at eleven har forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD giver som regel problemer med at opfatte, fortolke, huske, planlægge og orientere sig. Man taler om tre forskellige typer af ADHD:
  • ADHD - med overvejende opmærksomhedsforstyrrelse
  • ADHD - med overvejende hyperaktivitet og impulsivitet
  • ADHD - kombineret type med såvel opmærksomhedsforstyrrelse som hyperaktivitet og impulsivitet
Tidligere blev diagnosen DAMP brugt herhjemme. DAMP er en nordisk betegnelse, og nogle har beskrevet det som en forkortelse af Dysfunktioner i forhold til Afledelighed, Motorik og Perception. I dag er den gængse diagnosebetegnelse ADHD.
 
Læs mere om ADHD på  ADHD-foreningens hjemmeside

Autisme Spektrum Forstyrrelser

Et menneske med Autisme Spektrum Forstyrrelser har større eller mindre vanskeligheder i forhold til tre områder, som i dag ofte betegnes som "triaden af funktionsforstyrrelser". De tre områder er:
  • Kommunikation
  • Socialt samspil
  • Social Forestillingsevne
Andre beslægtede vanskeligheder, som oftest ses hos mennesker med autisme, er motorisk koordination og hypersensitivitet. Mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelser har svært ved at mentalisere; dvs. at vedkommende har svært ved at analysere og forstå såvel egne som andres tanker. Dermed vil personen ofte have vanskeligt ved at forestille sig, hvad andre mennesker tænker og føler. Samtidig kan mennesker med autisme tro, at andre mennesker ved og tænker præcis det samme som dem selv.