Nyhedsarkiv

Nyt fra skolebestyrelsen om kørsel

Aarhus Minibusser
Kære forældre
Som bekendt får vi ny leverandør på skolekørslen, når Aarhus Minibusser overtager kørslen den 5. februar 2018. Som nok også bekendt, kan skolebestyrelsens begejstring over skift af vognmænd ligge på et endog særdeles lille sted. Derfor gør vi som altid en ihærdig indsats for at få skiftet til at ske så glidende som muligt.
I den anledning havde vi inviteret Aarhus Minibusser til skolebestyrelsesmødet i mandags, for at få en snak om, hvad de gør for at skabe så lidt kaos den 5. som muligt. Aarhus Minibusser er frugten af en flirt mellem to store spillere på busmarkedet, nemlig Nymand A/S og Abildskou A/S, som tilsammen har stiftet datterselskabet til netop at køre med vores elever. De lavede et reelt show of force i mandags, hvor direktørerne for begge selskaber mødte op, flankeret af tre kørselsledere og Frank fra kørselskontoret i Aarhus.
I forhold til materiel, oplyser de, at de har bestilt 35 nye busser hos Mercedes i Tyskland, som er ved at blive skruet sammen til dem i skrivende stund. De første 15 står klar til start, mens de resterende kommer senere. De har lånt brugte busser i mellemtiden og har altså den fornødne flåde klar til start. Busserne bliver enkle i farver og logo og kommer til at se ud som på skitsen nedenfor. Vi får et billede, så snart den første er leveret. Den kommer også til at stå på skolen, med en nøgle i receptionen til brug for personalet, så eleverne kan se bussen, inden opstart.
I forhold til chauffører, har de ansat det nødvendige antal chauffører, hvoraf 14 er gengangere fra PP-Bus. Der er endda folk på venteliste, hvis nogen skulle falde fra, så den del burde være på plads. Aarhus Minibusser koordinerer med kørselskontoret således, at de tidligere chauffører i videst muligt omfang kommer til at køre de samme ruter som før.
Aarhus Minibusser starter ud med de samme ruter, som PP-Bus havde tidligere, hvilket forhåbentlig nedbringer den samlede mængde af forvirring den 5. om morgenen.
Inden opstart er der et intensivt uddannelsesforløb for chaufførerne (og det administrative personale) så alle er opmærksomme på, hvilke behov vi har. Lørdag den 3. februar 2018 får chaufførerne udleveret nøgler til busserne, ID-kort, ruter med videre. Herefter vil hver chauffør ringe til hver enkelt familie, introducere sig selv og høre lidt om eleven. Hvis det er ønskeligt at elev og chauffør mødes inden opstart, vil der være mulighed for det efter aftale. Husk at alle konkrete aftaler, lavet med chaufføren omkring den daglige kørsel, skal meldes ind til kørselskontoret, så de kan klæde afløsere på.
Jeg havde indtrykket af et meget dedikeret og kompetent hold, der har erfaring indenfor kørsel med vores målgruppe og som har lavet den her fælles virksomhed, ud fra et ønske om at levere en god service til os og vores elever. De lovede ikke andet, end at der ville blive støj ved overtagelsen, men at de gør alt, hvad der kan gøres for at minimere det på dagen og forhindre det på sigt. Det er min forhåbning, at den skepsis, jeg altid har i forhold til vognmandsskift, denne gang bliver gjort til skamme. Vi hørte intet i mandags, der tyder på det modsatte, men som altid vil vi rigtig gerne høre om det i bestyrelsen, hvis der er vanskeligheder.

01-02-2018 PEG